Абонаментна поддръжка

Резултат с изображение за it support  
ТЕМПУС предоставя Абонаментна поддръжка, която обхваща:

Отстраняване на проблеми


Поддръжка на софтуер и хардуер

Оптимизация и осъвременяване


Политика по сигурностАрхивиране и Възстановяванеи още:


Отговаряме за Вашите ИТ потребности

Обадете се да обсъдим Вашите ИТ потребности: 0700 11 333 | 0700 11 333