ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Прогреса на Информационните технологии (ИТ) ни изправя пред въпроса:

В крак ли сме с времето“?

Преглеждайки тенденциите и възможностите, които ни предоставят технологиите е важно да си отговорим: Какво мога да ползвам? Какви възможности ми дава? Как ще се променят живота и възможностите ни?

Дигитализацията като част от прогреса

Дигитализация = Цифровизация 

В последните години много документи ползвани от нас са обработени от софтуери, които позволяват обработка, съхранение и извличане на информация. Но има и голяма част от информация, която присъства само на хартия. В съвремието нуждите ни налагат да ползваме както дигитализирани документи, така такива които не са. Това е свързано с време и ресурс както на обработващите, така и на ползващите информацията. Времето минава безвъзвратно, а ние правим необходимото да го „уплътним“.

Готови ли сте всичко това да бъде направено за секунди? Да бъде сигурно? Да бъде удобно? Да автоматизираме процеса?

Вместо няколко операции в минута – милиони в секунда

С дигитализираните документи се оптимизира скоростта на процесите, повишава се ефективността, откриват се нови възможности.

Защо е нужна дигитализация във Вашата организация?

-        Запазване на оригиналите

-        Удобно търсене

-        Възможност за паралелна работа с един и същ документ от различни хора от екипа

-        Бърз и сигурен процес на откриване и ползване на информация

Какво може да се дигитализира?

-        Хартиени документи, като: книги,, учебници, картини, рисунки, скици, чертежи, карти, снимки

-        Негативи, филми, микрофилми

-        3D обекти, като: монети, скулптори, исторически находки

Колко ще струва?

ТЕМПУС изготвя индивидуална оферта на база наличния архивен фонд, който предстои да бъде дигитализиран или на база предоставен професионален анализ при по-големи обеми, както и специфични Ваши изисквания.

Колко е сигурно?

ТЕМПУС е внедрил добри практики за обработка на информацията, спазва всички изисквания като регистриран оператор за обработка на данни. Ежегодно фирмата се одитира от международни одитори за спазване процедурите по обработка на информацията, което се валидира със съответните сертификати.

Как да започнем?

Определете какво искате да дигитализирате? Какви специфични изисквания имате? Обадете ни се в ТЕМПУС. Наш екип ще Ви посети и обсъдим с Вас какво желаете, ще направим първоначален оглед и начертаем план за действие.

Очакваме Вашето обаждане - 0700 11 333