За нас

За ТЕМПУС   http://www.referenceforbusiness.com/photos/iso-9000-490.jpg
   Сертификат ISO 9001:2008

   Държавни и общински структури   Учебни заведения:


   Търговски дружества