Компютри по поръчка

ТЕМПУС предлага компютърни системи собствено производство.
Компютрите се произвеждат според изискванията и нуждите на клиента.
Съвместно с Вас подбираме необходимите компоненти и след това ние ги асемблираме и тестваме.Вие получавате готов работещ продукт с гаранция и поддръжка от ТЕМПУС

Основните насоки, които следваме са:
1. Компютрите да са достатъчно производителни за съответните дейности
2. Компютрите да са енергоефективни
3. Надеждност и устойчивост на компютърните системи