Тънки клиенти

Какво е тънък клиент? – тънкият клиент е малък компютър, който посредством локална мрежа се свързва с терминален сървър, който от своя страна е отговорен за изчислителните функции на системата. Тънките клиенти нямат твърди дискове. Те съхраняват информацията на сигурно място – на сървъра или други отдалечени дискови масиви. Това прави решението, изключително сигурно спрямо десктоп и преносимите компютри. Поради факта, че в тънките клиенти няма движещи се части, те имат много по-дълъг живот и ниски разходи за поддръжка. В допълнение, те консумират и значително по-малко количество електроенергия. EGS

Чрез терминал сървър и тънки клиенти можете да намалите значително разходите си за придобиване и поддържане на компютърна техника.