Цени на Услуги

Цени на Услуги
/извадка от често ползвани услуги/

ДИАГНОСТИКА Цена Цена
(Диагностика се заплаща при отказан или невъзможен ремонт)    
ДИАГНОСТИКА 1 18 21.6
(компютърна система, нисък клас принтер, MFC)    
ДИАГНОСТИКА 2 30 36
(лаптоп, принтер среден клас, цветен лазарен принтер)    
ДИАГНОСТИКА 3 - на място при клиента 60-200 72-240
(плотер, цифрова печатна преса - EPSON, HP, XEROX)    
     
Посещение и Труд при клинет до 30 мин 30
36
     
ПРОФИЛАКТИКА    
Профилактика на ГАРАНЦИОННА и ИЗВЪНГАРАНЦИОННА техника (Профилактиката не е обект на гаранция. Аналог на профилактиката за IT оборудване е автомивката за автомобили)    
Профилактика на преносим компютър - лаптоп 36 43.2
Профилактика на настолен компютър 30 36
Профилактика на принтер нисък клас 30 36
Профилактика на цветен лазарен, MFC, среден клас принтер 50 60
 
СОФТУЕРНИ/ХАРДУЕРНИ
   
Общи софтуерни/хардуерни услуги на започнат 1/2 час при клиент 24 28.8
Общи софтуерни/хардуерни услуги на започнат 1/2 час в сервиз ТЕМПУС 15 18
     
ТРАНСПОРТ    
Вземане и връщане на устройство 8 9.6
Доставка до клиент 6 7.2

ОТНОСНО ВИРУСИ
 ПОЧИСТВАНЕ НА ВИРУСИ
 40 48
 ДЕКРИПТИРАНЕ НА ВИРУСИ
 300 360

_
И
попитайте за конкретна услуга
Забележки:

Услуги извън работно време се таксуват с 50% надценка.


Общи условия за сервиз на техника в сервиза на ТЕМПУС 2000 ООД

Лицето, което предава техника за ремонт е упълномощено от собственикът на устройството (в случаите когато лицето което предава стоката не е собственикът) да предаде настоящото устройство в описаният вид и окомплектация, с формулиран точно и ясно проблем. Софтуерът на устройството е собственост на клиента и същия предоставя всички необходими лицензи. Клиента е запознат с условията за гаранционно и извън гаранционно обслужване. За непотърсена техника в срок от 30 дни, от датата на предаване на техниката в сервиза, ТЕМПУС 2000 ООД не носи отговорност. След изминаване на 40 дни от оставянето на техниката, клиента дължи такса за склад в размер от 2лв за календарен ден. При предаване на устройството във видимо лошо състояние или неподходяща опаковка, клиента носи лично отговорността при възникване на повреди при транспорт или сервизна дейност. Срок до 3 работни дни за потвърждаване на проблема и отстраняване, когато не е необходима замяна на част. При необходимост от такава, срокът за извършване на ремонта е 30 работни дни. За диагностика на извън гаранционно устройство срокът е 2 работни дни, като диагностиката не включва отстраняването на проблема. При извън гаранционна дейност, цената на услугите е според ценовата листа на ТЕМПУС 2000 ООД. Гаранционно обслужване не важи за софтуерни проблеми. ТЕМПУС 2000 ООД не носи отговорност за съхранението на информация на клиента, както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, в следствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието. ТЕМПУС 2000 ООД не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, в следствие на загуба на данни или в следствие невъзможността на клиента да използва изделието.