IT ОДИТ

IT ОДИТ (Одит на Информационните технологии) е изследване и оценка на IT инфраструктура, политики и действия.
IT одита определя дали имате СЪОТВЕТНИЯ КОНТРОЛ и Защитен ли е информационния Ви актив? Гарантирана ли е неговата цялост? Съобразен ли е с общите цели на дейността Ви?