IT сигурност

Данните са важен ресурс на компанията, които защитаваме с:

Политики по сигурността на информацията


Контрол на достъпа до Интернет и сървъра


Антивирусна и антиспам защитиНепрекъсваеми токозахранващи устройства