IT сигурност


Все повече и повече електронно съдържание бива генерирано всеки ден. За голяма част от фирмите загубата на информация може да е разликата между развитието и падението на тяхната организация.

Заплахите за сигурността на информацията приемат най-различна форма. Някои от най-честите са софтуерни атаки, кражба на интелектуална собственост, кражба на самоличност, кражба на устройство или информация, саботаж и манипулиране на информацията. Повечето хора са изпитали някакъв вид софтуерна атака: вируси, червеи, фишинг и троянски коне са примери за такива атаки. Кражбата на интелектуална собственост е предмет на загриженост за много IT компании. При кражбата на самоличност атакуващият се опитва да получи достъп до лична информация, за да се възползва от нея по злонамерен начин.


Ако Информацията е важен ресурс и за Вашата компания
Ние от ТЕМПУС Ви предлагаме решения на всички нива:


Защитни стени (Firewall)  

Защитната стена работи на входа на мрежата и я предпазва от зловреден код, уязвимости в уеб приложения и сложни смесени атаки. Със защитна стена контролирате информацията, която служителите на организацията ви споделят през приложения, корпоративна или уеб поща

Ограничаване на достъпа.

Ограничаването на достъпа до работните станции е задължителна част от изграждането на защитена среда в организацията. Ние можем да Ви предложим както стандартни идентификации на операционните системи и приложения, така и допълнителни средства, като биометрични идентификатори, карти за достъп и др.

Ефективна защита от вирус

Всяка секунда антивирусните решения защитават личните данни на милиони потребители и фирми по цял свят. Нашата философия е да позволим на клиентите си да извлекат максимума от технологиите и потенциала им, без да се притесняват от посегателства срещу един от най-важните си активи - личната и бизнес информация, съхранявана на всички устройства - компютри, смартфони и таблет

Криптиране на информациятa

Информацията е един от най-ценните активи за бизнеса. Тя обаче често е изложена на огромни рискове - особено, когато пътувате и компютъра се намира извън пределите на корпоративната мрежа.За максимална сигурност е възможно е да бъде извършено криптиране както на цели дискове и системи, така и отделни устройства, папки и имейл

 Решения за превенция от изтичане на информацията (DLP)

Чрез програмите за DLP (Data Leak Prevention) се ограничава възможността за източване на информация и се намаляват разходите при пробив в сигурността.Идентифицират се потенциално опасни дейности, преди те да доведат до загуба на време и пари.DLP решенията помагат за откриването на проблеми с продуктивността като по този начин се намаляват разходите за персонал

Бърз бекъп и по-бързо възстановяване след инциденти (Disaster recovery)

Чрез архивиране (back-up) на информацията се запазват всички приложения, услуги, конфигурации, настройки и файлове на избран от Вас носител. Това може да е всякво дисково устройство или оптична медия (CD, DVD, USB флаш памети). Запазените резервни копия може да мигрирате върху физически и/или виртуални среди. При необходимост възстановявате резервно копие на напълно работеща система за минути - дори и върху изцяло нов хардуер или виртуална среда. Архивите могат да бъдат защитени от крипто вируси (Ransomware), като по този начин значинтелно се намалява риска от загуба на информация.

Управление риска

Управлението на риска се занимава с оценка и управление на рисковете за едно предприятие. Формално, управлението на риска е процес, при който се изследва, анализира и проследява развитието на съществуващите рискове с цел да се намали негативния ефект от евентуалното им настъпване или пък да се предостави възможност за възползване от тяхното настъпване. Управлението на риска има за цел да бъде проактивен – да работи с вредите / възможностите много преди те да станат реалност. Много е важно да бъде направен задълбочен анализ на процесите в организацията, понеже голяма част от рисковете могат да бъдат предвидени. Това са и тези рискове, които могат да бъдат управлявани чрез нужните процедури за превенция и действие при тяхното настъпване